SUPERNATURAL_PITCH.png
SUPERNATURAL_PITCH2.png

OPIS:

Promocja kultury polskiej, Interpretacja kultury ludowej przez artystów młodego pokolenia. Mówienie o rodzimej kulturze językiem młodego pokolenia. Budowanie tożsamości narodowej.

Promocja naszej kultury na świecie i przybliżenie jej innym narodom. Mając świadomość światowego trendu na “kulturę wschodu” chcielibyśmy opowiedzieć światu o naszych korzeniach.

SUPERNATURAL_PITCH3.png
SUPERNATURAL_PITCH4.png
SUPERNATURAL_PITCH5.png
SUPERNATURAL_PITCH6.png
SUPERNATURAL_PITCH7.png

KOSTIUMY :

Polska ludowa itp itd.